Miljöutredningar

Innan starten om brytningsarbeten det lönar sig att genomföra miljöanalys, vilket hjälper att undvika kostsamma skador på arbete.

Miljöutredningsraport förklarar om vibration, damm och buller kan orsaka skador inom en radie av 100-500 meter på fastigheterna, konstruktionerna och egendom i fastigheterna. Rapport låter dig veta hur skador kan undvikas.
 

  • Det lönar sig att genomföra miljöanalys, vilket hjälper att undvika kostsamma skador på arbete