Forskning och utveckling

Stark kompetens inom området är vårt gemensamt intresse, vilket är anledningen till att vi satsar på forskning och utveckling både nationellt och internationellt. Resultaten pekar bland annat till BlastView, som vann Instatels Innovation Award 2006.

Våra experter är engagerade i flera forsknings-och utvecklingsprojekt både vid universitet, forskningsinstitut och privata FoU-verksamhet.