Sättningskontroll

Med exakta nivellering kontrolleras möjliga sättningarna kring byggnader, andra konstruktioner och grottor.