Vibrationsmätningar med BlastView system

Med vibrationsmätningarna kan du säkra, att sprängningen bryter inte mot reglerna eller mot föreskrifter och att sprängning ska inte orsaka kostsamma skador.

Seismogrammet ska installeras närä sprängningspunkten och ska avläsas efter varje sprängning. Resultaten ska samlas ihop i sprängningslogg och kan bli läsas direkt från internet använding BlastView system.

  • Vibrationsmätningarna bestyrkar, att sprängningen bryter inte mot reglerna