Radonmätningar

Radonmätningar förklaras både radon kategorin om obebyggt land och radonaktivitet samt deras inverkan på konstruktionsmethod. Mätningen görs genom att suga först luft från jordgrunden till vakuumkammaren och sen det ska analyseras med Pylon AB-5 utrustning.