Ljudmätningar

Bullermätningar kompletteras med byggarbetsplatsers och jord regioners miljöövervakning. Dessutom konstruerar vi bullermätningsplaner och gör mätningarna om individuella maskiner och utrustningarna.