Fastighetsbesiktningar

Fastighetsbesiktningar tjänstgör som ditt bevis och juridiska rättsskydd om verkliga förändringarna i omgivande byggnaderna förorsakad av sprängning, pålning eller vibreringsarbete.

Fastighetsbesiktning är ett tre-stegs process där egenskaper och deras strukturer kommer att granskas, resultaten registreras och till sist efter sprängning objekt överses och eventuella förändringarna registreras.

  • Fastighetsbesiktningar tjänstgör som ditt bevis och juridiska rättsskydd