Tutkimus- ja kehityshankkeet

Alan vahva osaaminen on yhteinen etumme, josta syystä panostamme tutkimus- ja kehitystoimintaan kotimaassa ja kansainvälisesti. Tuloksista kielii mm. BlastView®-järjestelmä, joka voitti kansainvälisen laitevalmistaja Instatelin vuoden 2006 Innovation Awardin. BlastView® on rekisteröity tuotemerkki sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa. Asiantuntijamme ovat mukana useissa tutkimus- ja kehityshankkeissa niin yliopistoissa, tutkimuslaitoksissa kuin yksityisessä t&k-toiminnassakin.

Kalliotekniikka on aktiivisesti mukana alan tutkimus- ja tuotekehitystyössä. Tällä on pyritty takaamaan vahva alan tekninen osaaminen. Kalliotekniikan katselmusmiehet ovat alan ammattilaisia, rakennusmestareista vuoritekniikan diplomi-insinööreihin ja osalla on panostajan pätevyys. Useilla henkilöillämme on Fisen AA-vaativuusluokan tärinäasiantuntijan pätevyys. Kalliotekniikka on ollut mukana monissa tutkimushankkeissa.

Kalliotekniikka on myös panostanut vahvasti mittausjärjestelmien tuotekehitystyöhön. Tästä on tuloksena BlastView® –mittausjärjestelmä, jota on kehitetty yli kymmenen vuoden vuoden ajan. Järjestelmä otettiin käyttöön ensimmäisen kerran Kampin Keskuksen työmaalla syksyllä 2002.

Jatkuvan tutkimus- ja tuotekehitystyön tuloksena Kalliotekniikalla on vahvat yhteydet maailman muihin alan instansseihin sekä laitevalmistajan Instantelin tuotekehitystiimiin. Tahdomme olla vahvasti mukana alan kehitystyössä myös kansainvälisesti, jolloin voimme tuoda alan uusimmat näkemykset tuoreeltaan omaan toimintaamme. Lisäksi olemme vahvasti viemässä omaa osaamistamme ja näkemyksiämme myös ulkomaille.