Radonmittaukset

Radonmittauksilla selvitetään rakentamattoman maan radonluokka ja radonaktiivisuus sekä niiden vaikutus rakentamistapaan. Mittaus tehdään imemällä maaperästä metrin syvyydestä huokoisilmaa tyhjiökammioon ja analysoimalla se Pylon AB-5- laitteistolla.

Pylon AB-5 radonmittari