Melumittaukset

Melumittauksilla täydennetään rakennustyömaiden ja maa-ainesalueiden ympäristövaikutusten seuraamista. Lisäksi laadimme melumittaussuunnitelmia ja teemme yksittäisiä koneiden ja laitteiden mittauksia.

Laitteisto

• Brüel & Kjær 2238 Mediator, 1 lk• MIP, 2 lk