Laitteiden tärinävaimennus

Hyvällä tärinävaimennuksella voidaan pienentää tärinäherkkiin laitteisiin, kuten tietokoneisiin, kohdistuvaa kiihtyvyyttä jopa 90%. Tämä tarkoittaa, että räjäytystyö vaativissa olosuhteissa voidaan tehdä kustannustehokkaasti. Laitteiden tärinävaimennus onnistuu parhaiten, kun asiantuntijamme valitsee käytettävät vaimennuskumit ja asentaa ne paikalleen.

Tärinäherkät laitteet, kuten tietokoneet, rajoittavat voimakkaasti räjäytystyön suoritusta. Laitevalmistajien asettamat tärinäraja-arvot ovat usein niin matalia, että räjäytystöiden suorittaminen ei olisi enää riskitöntä tai taloudellisesti kannattavaa. Tämän vuoksi tärinäherkät laitteet tulisi ennen töiden aloittamista eristää. Tärinävaimennnuskumeina käytetään tätä tarkoitusta varten valmistettuja ja testattuja kumeja, jotka asennetaan eristettävän laitteen ja tason väliin. Asennuksessa käytettään sopivan ominaistaajuuden ja vaimennussuhteen omaavia tärinävaimennuskumeja, joiden valintaan vaikuttavat vaimenettavan tärinän suuruusluokka, laatu sekä laitteen paino. Vaimennustyön suoritus kannattaa aina antaa alaan perehtyneen henkilön tehtäväksi.

Asianmukaisesti ja oikein perustein suoritettu tärinävaimennus alentaa laitteisiin kohdistuvia kiihtyvyyden arvoja noin 85-90 prosenttia. Tällöin louhintatyö voidaan suorittaa taloudellisesti ja riskittömästi rakenteille sekä laitteille sallittua tärinäraja-arvoja noudattaen.

Louhintakohteen ympäristössä noin 50-100 metrin etäisyydellä olevat tärinäherkät laitteet tulee ehdottomasti selvittää ennakkoon ja niille on tehtävä tarvittavassa laajuudessa laitteiden tärinäeristys. Jos näin ei toimita niin räjäytystyön aiheuttamat vahingot ja niistä johtuvat korvausvelvollisuudet voivat nousta satoihin tuhansiin euroihin.