Tuotteet

  • Instantelin tärinämittarit
  • WipFrag kuva-analyysiohjelmaInstantelin tärinämittarit

Instantel on maailman johtava tärinämittareiden suunnittelija ja valmistaja. Yhtiö on perustettu vuonna 1982 ja tällä hetkellä mittareita on jo yli 85 maassa ympäri maailmaa. Instantel panostaa tuotteidensa kehittämiseen ja laatuun. Tästä on osoituksena ISO 9001 (International Organization for Standards) laatusertifikaatti vuodesta 1996.

Kalliotekniikka on toiminut Instantelin tärinämittareiden maahantuojana Suomessa ja Ruotsissa jo vuodesta 1994. Tänä aikana Instantel MiniMate Plus mittarista on tullut yksi Suomen markkinoiden ostetuimmista mittareista. Myös Ruotsin vahvoilla kotimarkkinoilla ruotsalaiset ovat tunnustaneet Instantelin mittarit laadukkaiksi ja kilpailukykyisiksi. Osa alan konsultointifirmoista Ruotsissa on jo ottanut Instantelin mittarit vakiokalustokseen. Suurena syynä tähän on ollut Instantelin asiakasläheinen sekä jatkuva tuotekehitys. Esimerkkinä voidaan mainita, että Instantelin mittarit olivat ensimmäisiä kaukovalvontaan kytkettäviä mittareita.

Asiakkaillemme pystymme tarjoamaan mittarin käyttöä varten asiantuntija-apua, joka kuuluu aina myymiimme mittareihin (puhelinmitse tai sähköpostitse). Pystymme tarjoamaan pieniä huoltotoimenpiteitä, ja myös suuremmat huollot, kalibroinnit sekä takuuasiat hoituvat kauttamme.

Sarjan III mittarit MiniMate Plus ja BlastMateIII
(Tiedot ovat valmistajan ilmoittamia)
Mittausalue:    normaali 254 mm/s, herkkä 31,7 mm/s
Resoluutio:    0,127 mm/s
Tarkkuus:    3 % 15 Hz:ssä
Kiihtyvyys:    laskennallinen
Muisti:    300 normaalia mittaustapahtumaa (1 s, näytteenottotaajuus 1024 1/s)
laajennettavissa 900 ja 1500
3 mittausaluetta:    Näytteenottotaajuudet 1024 1/s, 2048 1/s, 4096 1/s
Koko:
       MiniMate Plus: 81 mm x 91 mm x 160 mm
       BlastMateIII: 269 mm x 355 mm x 165 mm
Paino:
       MiniMate Plus: 1,4 kg
       BlastMateIII: 6,4 kg
Akun kesto:
       MiniMate Plus: n. 10 päivää
       BlastMateIII: n. 30 päivääWipFrag kuva-analyysiohjelma

WipFrag on kuva-analyysiohjelma, jolla digitaalisesta kuvasta voidaan erottaa kappaleet toisistaan ja siten laskea niiden suhteellinen kokojakauma. Ohjelma soveltuu erilaisten jauheiden, louheiden, murskeiden ym. analysointiin. Ohjelmaa käytetään yleensä maailmalla kohteissa, joista ennen tehtiin seula-analyysejä, mutta joiden hallinta vaatii kuitenkin nopeaa tulosten käsittelyä. Nyt analyysin tekemiseen tarvitaan vain digitaalinen kamera, kannettava tietokone ja WipFrag - kuva-analyysiohjelma.

WipFrag-analyysiohjelma toimii seuraavasti; mitattavasta kohteesta otetaan digitaalinen valokuva, jonka kuvausalueelle on sijoitettu suhdemitta. Valokuva siirretään tietokoneelle, jossa on WipFrag-analyysiohjelma. Tietokoneeksi sopii hyvin hyvätasoinen kannettava tietokone. Valokuvan suhdemitan avulla kuvalle saadaan oikea mittakaava. Tämän jälkeen ohjelmalla fraktioidaan valokuva kuvassa olevien kappaleiden mukaisesti, jolloin ohjelma pyrkii piirtämään kappaleiden ääriviivat sekä värittämään jokaisen kappaleen erikseen. Kun tämä on tehty, ohjelma laskee kappaleiden kokojakauma (käyränä tai histogrammina) sekä eri kappaleiden prosentuaaliset osuudet.Seuraavassa esimerkki ohjelman käytöstä kiviaineslouhinnassa:

Kiviaineslouhinnassa syntyneen louheen kokoon voidaan vaikuttaa oikealla räjäytyssuunnittelulla ja räjähdysainemärällä. Ongelmana vain on ollut, kuinka arvioida louhetta, jossa on syntynyttä kiviainesta sekalainen määrä. Jos kahta eri ihmistä pyydettäisiin tässä tapauksessa sanomaan mielipiteensä syntyneen aineksen kokoluokasta, olisivat heidän mielipiteensä todennäköisesti erilaiset. Tällaisessa tapauksessa myös maa-aineksen seulonta olisi liian hidasta ja todennäköisesti seuraavaa kenttää alettaisiin panostaa ennen kuin kiviaines olisi saatu analysoitua. Tällöin prosessin hallinta ei olisi ainakaan analyyttisesti mahdollista.

WipFragin avulla saadaan heti jokaisesta kentästä numeerinen lukuarvo, jonka perusteella voidaan vaikuttaa kentän suunnitteluun ja räjähdysainemäärään. Tässä tapauksessa mittauksen nopeus antaa työlle realistisen mahdollisuuden vaikuttaa syntyvän murskeen kokoluokkaan. Kun saadun murskeen kokoluokka on lähelle haluttua, saavutetaan louheen murskauksessa huomattavaa säästöä.

WipFragin mottona onkin ”because you can’t manage what you can’t measure”.